İYAK TOPLANTISI

İşgücünde Yetkinlik Artırma Teknik Komitesi (İYAK) oluşturulması ve çalışmaları

Projenin teknik ve yayınları hazırlama organı olacaktır. Proje uygulama döneminde paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısında belirlenen yapıya göre oluşturulacaktır. Komite, proje paydaşları ve alan uzmanları işbirliğinde profesyoneller grubundan oluşacaktır. Çalışma ve araştırmaları platform onayına tabidir. Platform tarafından belirlenen politika ve stratejileri referans alacaktır.

Komite, faaliyet takvimine uygun PE tarafından oluşturulacak gündeme göre toplanacaktır. Etkin ve interaktif bir çalışma yöntemini benimseyecek olan Komitenin toplantı takvimleri dışında da görev yapması sağlanacaktır. Çalışmalarını kısa dönem uzman desteğiyle gerçekleştirecektir. İlk toplantısını 4. ayda daha sonra 6, 8 ve 10. aylarda birer kez olmak üzere toplam 4 toplantı gerçekleştirecektir. 8 kişiden oluşacak Komitenin yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sıra

Kurum

Katılımcı Sayısı

1

Proje paydaşları temsilcileri/uzmanları

Payas TEML

Çelik-İş Sendikası

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası

Payas OSB

İştirakçiler

3

2

PE

Meslek Eğitim ve Yeterlilikler Uzmanı

1

3

Alan Uzmanları

Metal Teknolojisi

Makine Teknolojisi

Motorlu Araçlar Teknolojisi

İş Güvenliği Uzmanlığı

4

TOPLAM

8 üye

 Eğitimcilerin Ulusal Mesleki Yeterlilikler Bazında Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Mesleki eğitimlerde görevlendirilecek eğitimcilerin ulusal yeterlilikler ve ölçme değerlendirme konularında eğitimi faaliyetidir. Eğitimle, yeterliliklerin işgücünden beklediği başarım ölçütleri, çıktıları, görevleri kavraması, bilgi, beceri performansların ölçme değerlendirme yöntem, teknik, uygulama yöntemleri ve performans kanıtları konularında bilgi düzeyleri ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitim; proje pilot meslekleri olan Makine Bakımcı, Kaynakçı, İş Makineleri (Vinç) Operatörü kaynak teşkil eden alanlarda (Makine, Metal ve Motorlu Araçlar teknolojisi) görev yapan 20 eğitimciye yöneliktir.

Mesleki Eğitimler (Makine Bakımcı, Kaynakçı, Köprülü Vinç Operatörlüğü)

Projenin genç işsizlere, İŞKUR araştırmasında teknik eleman alt düzey kategorisinde yer alan ve Bölgede temininde güçlük çekilen meslekler arasında olan proje mesleklerinde ulusal yeterliliklere göre eğitim programlarına göre yetkinlik ve nitelik kazandırarak meslek edinmelerini sağlamak üzere planlanan faaliyetidir. Mesleksizlik, beceri eksikliği, nitelik sorunları nedeniyle kısıtlı erişim imkanına sahip oldukları iş hayatına katılma ve istihdam edilebilme fırsatı sağlanacaktır.

Mesleki eğitimler Makine Bakımcı, Çelik Kaynakçısı ve İş Makineleri (Vinç) Operatörü mesleklerine yönelik gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; 50 Makine Bakımcı, 100 Çelik Kaynakçısı ve 50 İş makineleri (Vinç) Operatörü yetiştirilmesi eğitimleri projenin 5-10. ayları arasında gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Faaliyet; kursiyer ve öğrencilerin potansiyel istihdam alanlarının başında yer alan ve bölgede %46,2 istihdam sağlayan metal ve bağlı sektörünün rekabetçi yapısal özelliği ve en çok iş kazası yaşanması nedeniyle İş sağlığı ve güvenliği bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi sürecidir.

Mesleki eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerler ve öğrencilere MEB onaylı belge verilecektir. Ayrıca 200 kursiyer mesleki eğitim süreci sonunda bilgi ve becerilerini kanıtlamak üzere VOC-TEST sınav ve belgelendirme merkezleri sınav ve performanslarında İSG bilgi ve becerilerini de kanıtlayacaklardır.

Genel beceri başlığında İSG eğitimleri 200 kursiyer ve mesleki eğitime devam eden 300 öğrenciye projenin 5-10. Ayları arasında en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir. Kursiyer ve öğrencilere eğitim gün süresince cep harçlığı verilecektir. İSG eğitimleri İYAK, PE organizasyonunda gruplar halinde yapılacaktır.