PROJENİN AMAÇLARI

Genç nüfus açısından demografik fırsat penceresinde yer alan Türkiye, Ocak-2016 TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası %19,2  işsizlik oranı ile sadece üretimi ve ekonomik kalkınması olumsuz etkilenmemekte, aynı zamanda sosyal problemler, dışlanma ve yoksulluğu da beraberinde getirmektedir. Genç işsizliğin temel nedenleri arasında nitelik sorunları, emek, arz ve talep koşullarının yapısal uyuşmazlığı öne çıkmaktadır.

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı ve Ulusal İstihdam stratejisi tespitleri arasında olan işgücü ile mesleki eğitim mezunlarının yeterliliklerinin işgücü piyasasının isteklerini karşılayacak nitelikte olmaması, eğitici nitelikleri, mesleksizlik, eğitim programlarının meslek standartları ve ulusal yeterliliklere göre uyum sorunu istihdamdaki sıkıntıları artırmaktadır.

Nitelik ve beceri eksikliğinden dolayı iş fırsatlarına kısıtlı erişime sahip olan potansiyel işgücü, vasıfsız işler ile yoksulluk arasında kısır bir döngü içerisinde kalmaktadırlar. Ayrıca mesleki eğitime devam eden öğrencilerin de genel beceri ve özgüvenlerinin eksik olması, mesleki rehberlik faaliyetlerinin yetersiz kalması, iş hayatına girmelerinde sıkıntı oluşturmaktadır.

Bundan dolayı FARABİ projesi, 15-29 yaş arası genç işsizlerin “Mesleki Yeterlilik Belgesi” edinmelerini sağlayarak istihdamda öncelikli olarak tercih edilmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca mesleki eğitimin yanı sıra genç işsizlerin İSG eğitimleri ve Girişimcilik eğitimleri almalarını sağlayarak sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazandırmayı ve  özgüveni gelişmiş işgücü potansiyelinden daha etkin bir şekilde yararlanılmasını hedeflemektedir.

 


 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’ nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

       
         
         
Scroll to top