PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

  • “Genç işsizlere daha çok ve daha nitelikli işler” ve  “insan onuruna yakışır iş” anlayışı ile 200 genç işsizin meslek sahibi olması,

  • VOC-TEST sınav merkezlerinde bilgi ve becerilerini kanıtlayarak katma değeri yüksek işgücü sınıflaması içerisinde olmaları,

  • Mesleki eğitime devam  eden 300 öğrenci ve 200 genç işsizin İSG açısından doğru davranış modellerini kazanmaları,

  • İş arama becerilerinin ve özgüvenlerinin gelişmesi ile iş hayatına atılmaları ve istihdam edilebilmeleri,

  • İş fırsatları sunarak kariyer imkanına sahip olmaları,

  • Eğitimcilerin ulusal yeterlilikler, bilgi, beceri, performans ölçme ve değerlendirme konularında nitelik kazanmaları projenin beklenen sonuçlarıdır.

 


 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’ nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

       
         
         
Scroll to top